Bjørneklo - planten blev importeret til Danmark tilbage i 1870 som prydplante fra Kaukasus. Man kan jo syntes hvad man vil, men idag udgør bjørnekloen den planteart i Danmark som er den mest truende for vores naturlige fauna og flora.
Bjørnekloen er ganske vist en et'årrig plante, men hver blomst frembringer ca. 1 mio. levedygtige frø, der kan ligge i jorden i op til 20 år, før de spirre. Derved sikrer planten sin slægts videre eksistens.

Skov- og Naturstyrelsen har opfordret samtlige kommuner til at gå til kamp mod Kæmpe Bjørnekloen. Planten hedder egentlig Kæmpe Bjørneklo, og hvis den får lov til at udvikle sig helt bliver den en enevældig hersker over alle andre vilde blomster, og samtidig er den farlig, da saften fra blade og stængler kan give et meget alvorligt udslæt.

Du ser den i dag langs bække, åer, moser, enge, lossepladser, udyrkede marker, støjvolde og langs stier.
Allerbedst er det at grave rødderne op, men bestande af planten kan også bekæmpes med le, og der hvor det er værst kan der bekæmpes med Round Up.

At bekæmpe Bjørneklo er en opgave, der skal arbejdes med i flere år for at udrydde den.

Som grundejer har du selv pligt til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo. Husk dog at det ikke er tilladt at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo på arealer der tilhører andre, medmindre det sker efter aftale med ejeren.

Læs mere her: skov- og NaturstyrelsenCP Maskiner tilbyder nu bekæmpelse af bjørneklør på abonnementsvilkår.